Verruimde liefde


Veel mensen hebben niet de relaties die ze willen. Of blijven zitten in relaties die ze niet meer willen. Hoe kunnen we relaties creëren die beter bij ons passen en daarmee meer levensenergie en levensvreugde opwekken?

 

Extended Love  betekent letterlijk: verruimde liefde. Het besef dat liefde en relaties ons helpen in ons persoonlijke en spiritueel groeiproces. Maar miscommunicatie, vastgeroeste overtuigingen en verschillen in verlangens en verwachtingen zorgen vaak dat relaties niet leiden tot waar ze voor bedoeld zijn.

Rond deze thema’s organiseert Extended Love lezingen, discussiebijeenkomsten, filmavonden en workshops om in dialoog te gaan en/of inzicht te bieden. Een soort ontrafeling: wat is reëel, wat is een verhaal? Hoe kun je zorgen voor jouw behoeften en verlangens en tegelijkertijd respecteren dat de ander anders is? Welk deel van de 'romantic dream' is een sprookje, wel deel is echt? Hoe creëert onze cultuur plaatjes in ons hoofd en daarmee verwachtingen? Waarom willen we eigenlijk relaties? Waarom hebben zoveel mensen níet de relaties die ze graag zouden willen? Waarom blijven zoveel mensen zitten in relaties die hen niet meer voeden? Waarom gaan mensen vreemd?

Extended Love  gaat voorbij het klassieke, romantische plaatje over de liefde. Er bestaan veel meer vormen van liefde en liefdesrelaties. Homo- en biseksuele relaties, polyamore relaties, 'happy singles' zonder vaste relatie maar die de contacten aangaan die hen op dat moment het meeste voeden. Van oudsher voel ik een soort missie om op te komen voor het recht van ieder om te relateren hoe en met wie hij/zij wil. Het homo-huwelijk is sinds enige tijd erkend – en daarmee staan we volgens mij pas aan het begin van de “relationele revolutie”, want er zijn nog een heleboel relatievormen die niet erkend zijn. En belangrijker is natuurlijk de erkenning door de betrokkenen zelf. In een zichzelf emanciperende maatschappij, waarin het steeds meer gewoon wordt dat mensen hun persoonlijke ontwikkeling nastreven, is het onvermijdelijk dat in relatievormen meer differentiatie ontstaat. Verruiming van de mogelijkheden. Dat is de missie van ‘Extended Love.

Op maatschappelijk niveau is de roep om meer liefde een tegenwicht tegen de geweldsspiraal. Onze oorlogen en terrorisme veroorzaken onnoemelijk veel leed. "The only answer to outrageous pain outrageous love," was het motto van Dr. Marc Gafni. De hippies in de jaren zestig en zeventig hadden de slogan 'Make love, not war'. Mensen die bezig zijn met liefhebben, hebben geen aandacht voor de oorlog. Stel, er komt oorlog en er gaat niemand naar toe...

Ook dat is Extended Love. Liefde gaat voorbij de beslotenheid van intieme relaties.


Ik vind het vreselijk leuk om bewustzijns-activiteiten en -reizen te organiseren. Met thema's als communicatie, relaties, man-vrouw-polariteit, intimiteit en seksualiteit, meditatie en Tantra. En ik geloof in pluriformiteit, ik geloof dat er méér dan één waarheid is en dat verscheidene methodes bestaan die het leven van mensen kunnen verrijken.

 

Daarom hang ik niet één bepaalde methode aan maar zoek juist de verscheidenheid op. Met verschillende trainers, begeleiders, samenwerkingen en ook door verschillende vormen. Waar de één zweert bij meditatie en Tantra, zal de ander meer baat hebben bij Mindfulness, Geweldloze Communicatie of het kernkwaliteiten-model van Daniel Ofman.

 

Wat ik wil uitdragen met Extended Love is juist dat er niet slechts één, maar meer vormen zinvol en bruikbaar zijn. Iedereen heeft andere interesses, ervaringen en achtergronden.

 

Er bestaat geen goede of verkeerde manier van relateren. Iedereen heeft het recht te relateren met wie en hoe hij/zij wil. Waar voor de één een huwelijk de basis is voor zijn of haar leven, heeft de andere meer behoefte aan een plek als 'happy single', om van daaruit die contacten aan te gaan die hem of haar het meeste voeden. Weer anderen zoeken liever homo-, biseksuele of polyamore relaties op. En dat kan ook nog wisselen in de tijd.

 

Iederéén verlangt naar liefde en verbinding - alleen de vorm verschilt. Onze ervaringen en overtuigingen creëren veel verwachtingen en emotionele verwondingen gooien nogal eens roet in het eten, zodat we lang niet altijd van vervullende liefdesrelaties te kunnen genieten. En de media en commercie spelen daar handig op in.

 

Dating-sites schieten als paddenstoelen uit de grond. Die moeten het 'relatie-denken' bevorderen: als we eenmaal die fantastische relatie hebben, worden we gelukkig. We hopen dat de ander onze verlangens invult. We denken dat de ander ons gelukkig maakt. En als het onverhoopt toch niet lukt, kunnen we via 'Second Love' er nog een relatie bij nemen. Dat helpt natuurlijk niet, maar houden er wel de romantische droom mee in stand.

 

Extended Love  wil het omdraaien. Niet de relatie is het doel, maar onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Relaties, met name liefdesrelaties, zijn spiegels die ons voorhouden wat we te helen hebben in het leven. Wanneer we met dat bewustzijn verbindingen met anderen aangaan, vormen onze relaties een verruiming en inspiratiebron voor het leven.

 

Extended Love organiseert dialoog-bijeenkomsten, lezingen, filmavonden en workshops rond thema's die te maken hebben met liefde, relaties, bewustwording en groei. Meestal zullen dat dagbijeenkomsten zijn en af en toe is dat ook een weekend of een zomerweek.

 

Extended Love  gelooft in synergie: mensen in verbinding zijn tot grootse dingen in staat en in liefde bereiken we veel meer dan met therapie...

 

 

 

Wateringen, lente 2016,
Joep Timmer