Extended Love en 'vrije liefde'


Vrije liefde ontstond eind jaren zestig als onderdeel van de seksuele revolutie. Over seksualiteit moest volgens aanhangers van de vrije liefde zonder schroom gepraat kunnen worden en hun boodschap was dat seksualiteit gewoon, lekker en leuk was, losgekoppeld moest worden van de menselijke voortplanting en niet paste binnen een maatschappelijk kader waar monogame relaties als referentiekader worden gehanteerd.

Vrije liefde is onlosmakelijk verbonden met begrippen uit de jaren 60: provo, hippie, vrouwenemancipatie, anarchisme en de seksuele revolutie. Sommigen beweren dat de vrije liefde ertoe heeft bijgedragen dat enkele aspecten van dit anarchistische gedachtegoed nu algemeen geaccepteerd zouden zijn, zoals de vrijheid van relaties in het algemeen en de moderne denkwijze met betrekking tot wonen, kinderen krijgen, kinderen opvoeden, vriendschappen onderhouden, reizen, uitgaan of vakanties (bron: Wikipedia).


De filosofie van 'vrije liefde' ging er vanuit dat het scherpe onderscheid tussen de ene en de andere mens kunstmatig is - je zou dus in principe van iedereen kunnen houden. Tegenwoordig zien we dat weer terug in o.a. het 'non-dualisme'. De hippies hadden in hun ideologie beslist een punt.

 

De 'Summer of Lovewas een van de hoogtepunten van de hippiecultuur in de jaren 60. Deze vond plaats in Haight-Ashbury, een wijk in San Francisco, die symbool stond voor het verzet tegen de gevestigde orde. De Summer of Love kenmerkte zich door grote muziekfestivals, zoals 'Gathering of the Tribes' dat in 1967 vijftigduizend bezoekers trok. De hippies droegen kleurrijke kleding en bloemen in hun haar. Bovenal waren de hippies verbonden in hun protest tegen de Amerikaanse deelname aan de oorlog in Vietnam, want zo vonden zij, die wakkert de geweldsspiraal alleen maar aan. "Make love, not war" - vrije liefde als tegenwicht tegen de oorlog. Het thema lijkt opnieuw actueel.

 

Er bestaat veel beeldvorming over vrije liefde. In de hoogtijdagen van de hippiecultuur werd ook ge-experimenteerd met met gebruik van lysergeenzuurdiethylamide (LSD) en andere bewustzijnsverruimende middelen en met vrije seks. Hippie-goeroe Timothy Leary heeft ons met zijn onderzoek naar de effecten van LSD - door het zelf te gebruiken en zijn bevindingen op te schrijven - heel veel geleerd. En hij gaf ons 'de Roos van Leary', een bekend communicatiemodel in die tijd. Maar zijn vrouw verliet hem omdat hij ook experimenteerde met vrije seks en zijn reactie op de emotionele impact daarvan kwam niet verder dan 'Moet kunnen'. Hoewel ik vind dat de hippies gelijk hadden in hun 'Make love, not war', heb ik mijn twijfels bij deze experimenten en heb daarom gekozen voor de term 'verruimde liefde'. Maar er is zeker overlap.

 


@