De Vereniging voor Vrije Liefde


Vanaf maart 2015 bestaat de Vereniging voor Vrije Liefde (VVL), opgericht als een soort emancipatie-beweging voor iedereen die anders met liefdesrelaties wil omgaan dat het traditionele huwelijk.

 

Uit de Statuten:

Artikel 3.

De vereniging heeft ten doel: het geven van bekendheid aan andere vormen van relaties dan het traditionele huwelijk en het opkomen voor het recht van ieder om te relateren hoe en met wie hij/zij wil.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

• het bieden van een platform aan mensen die het gedachtegoed van de vereniging onderschrijven;

• het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, film- of theatervoorstellingen, workshops en dergelijke;

• het leggen en onderhouden van contacten met derden voor zover dat voor de vereniging nuttig kan zijn.

(de rest van de Statuten zijn juridische en organisatorische formaliteiten).

 

In de praktijk streeft de VVL een soort bewustzijn na dat de relaties die wij mensen aangaan, vooral een spiegel voor ons zijn die ons herinneren aan ons ‘karma’, aan wat we te helen en te doen hebben in ons leven. Die ons helpen bij onze persoonlijke groei. Daarmee zijn relaties geen doel (zoals in het traditionele relatie-denken) maar vooral middel.

 

Als je het gedachtegoed van de Vereniging voor Vrije Liefde onderschrijft, kun je lid worden door een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs op te sturen of mee te nemen naar een bijeenkomst. Lidmaatschap kost € 10,-- en je krijgt dan korting op de activiteiten van Extended Love. Meer informatie via het e-mailadres vrijeliefde@hotmail.com.