Extended Love Meetup

Na meer dan drie jaar wil ik weer bijeenkomsten gaan organiseren rond liefde, relaties en intimiteit. Vanwege de veelheid aan aanbod van anderen en de teruglopende belangstelling voor ‘mijn’ bijeenkomsten, heb ik dat de afgelopen jaren steeds minder gedaan. Maar ik geloof dat in deze verwarrende tijd waarin we worden ontmoedigd om elkaar te ontmoeten, juist een grote behoefte bestaat aan uitwisseling, dialoog en elkaar inspireren. 

 

Extended Love is geen polyamorie

De letterlijke betekenins van Extended Love is ‘verruimde liefde’. Liefde is een ‘staat van zijn’ die mensen op het pad zet van verbinding zoeken met elkaar. Relaties brengen ons verbinding, geborgenheid, intimiteit en inspiratie.

Maar liefde is iets anders dan een relatie.

 

Polyamorie is het concept dat verscheidene liefdesrelaties naast elkaar kunnen bestaan en dus het monogame principe dat we liefde, intimiteit en zeker seksualiteit slechts met één persoon kunnen delen, achter zich laat.

Persoonlijk ben ik van mening dat het voor polyamorie, open relaties en vrije liefde, onontbeerlijk is om een zekere persoonlijke ontwikkeling te doormaken. Belangrijke 'tools' zijn daarbij de communicatiemodellen van Marshall R. Rosenberg 

 

Marshall R. Rosenberg ("Geweldloze communicatie"), Betty Martin ("The Wheel of Consent") en Daniel Ofman (kernkwaliteiten).

En de Tantra. Daarin heb ik geleerd zelf verantwoordelijk zijn voor mijn gevoelens en voor mijn aandeel in wat er om me heen gebeurt. Dat ik mijn eigen gevoelens en behoeften mag onderzoeken en me niet hoef aan te passen aan wat gangbaar is op het gebied van relaties en intimiteit. In de Tantra-trainingen van Carla Verberk heb ik geleerd “minstens 60% van mijn aandacht bij mezelf te houden”.

Een ander belangrijk beginsel van de Tantra is het ‘containen’, dat ik vooral geleerd heb van Tantra-trainer Jan den Boer. Dat wil zeggen dat wat ik graag wil of verlang, wel bestaansrecht heeft maar het ook zinvol is niet te zeer te hechten aan het resultaat, want misschien wil de ander iets anders. Het proces van afstemmen en samen onderzoeken wat er wél mogelijk is, is minstens zo interessant als het bereiken van een bepaald doel. Verlangen is dan niet meer gericht op een bepaald resultaat maar op het proces.

Gaandeweg, en dan bedoel ik in een periode van twintig jaar, groeide bij mij het besef dat relaties geen doel zijn maar middel. Als het goed is, vervullen relaties behoeften op het gebied van verbinding, geborgenheid, intimiteit en inspiratie.

Natuurlijk is het belangrijk om af te stemmen, sterker nog, dat is juist een aspect dat heel veel groei en ontwikkeling met zich meebrengt. Maar als een relatie ertoe leidt dat we bepaalde behoeften gaan onderdrukken, schiet-ie zijn doel voorbij.

 

Dat hoeft niet te betekenen dat de relatie ophoudt. Het is geen zwart of wit. In overleg kan er een nieuwe vorm ontstaan. Laten we beseffen dat een relatie altijd bestaat uit een stelsel van afspraken, die in onderling overleg gewijzigd kunnen worden. Ook onze behoeften veranderen in de loop van de tijd.

 

‘Verruimde liefde’ of ‘vrije liefde’ gaat dan niet zozeer over verscheidene partners, maar meer over de liefde bevrijden van oude, achterhaalde overtuigingen, van onverwerkte trauma’s of van beperkingen van buitenaf.

 

Verruimde liefde

Relaties zijn geel doel maar middel. Relaties kunnen van vorm veranderen. Persoonlijke (c.q. spirituele) ontwikkeling maken ons bewust van onze behoeften en hoe relaties daarin kunnen voorzien. Relaties en persoonlijke ontwikkeling zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is waar ik met jullie over in gesprek wil. Maar bovenal vind ik het leuk om je te ontmoeten.

 

Hartelijke groet,
mede namens Bianca,

Joep Timmer

 

 

Wanneer? Zaterdagmiddag 13 mei.

Waar? Capelle aan den IJssel.

Wat kost het? € 17,50,
na afloop eventueel samen eten voor eigen rekening.

Graag aanmelden via het linkje op de aanmeldpagina.